Biz Kimiz?
Veri Sorumlusu Firma: Tuğçe Avcı (şirket)
Vergi Dairesi-No :Küçükçekmece -  25109351006
Adres: Zübeyda Hanım mah. 1300 sok. no:14/8 Sultangazi İstanbul
  
Telefon : 0850 241 98 18
Mail : [email protected]
İnternet sitesi : www.fantezidukkanim.com
Tuğçe Avcı. olarak, kişisel verilerinizi veri sorumlusu sıfatı ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili mevzuat çerçevesinde işlemekteyiz. Veri güvenliğine ve kişisel verilerinizin korunmasına büyük önem vermekte, veri işleme faaliyetlerini yükümlü olduğumuz mevzuatla uyumlu bir şekilde ve titizlikle yürütmekteyiz. Veri sorumlusu olarak KVKK madde 10 gereğince aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında düzenlediğimiz bu aydınlatma formu ile; kimliğimiz, hangi kişisel verilerinizin işlendiği, kişisel verilerinizin hangi amaçla işlendiği, işlenen verilerinizin hangi amaçla kimlere aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplama yöntemleri ve hukuki sebepleri hususlarında sizleri aydınlatmayı ve haklarınızı bildirmeyi amaçlıyoruz. 
“kişisel veri” ve “özel nitelikli kişisel veri” nedir?
Kişisel veri; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder.  Özel nitelikli kişisel veri; kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri ifade eder. 
Şirketimiz tarafından hangi kişisel verileriniz işlenmektedir?
Şirketimiz ile (şirketimiz hizmetlerinin sunulduğu internet sitesi www.fantezidukkanim.com üzerinden kurulan bağlantı dâhil) girişeceğiniz alış-veriş ilişkisi kapsamında, kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz işlenmektedir. İşlenen kişisel verileriniz:
·         Üye hesabınıza(üyeliğiniz bulunması halinde) veya üyeliksiz alışverişe ilişkin bilgiler: ad, soyad, T.C. kimlik numarası(belirtmeniz halinde), mail adresi, telefon, adres, cinsiyet(belirtmeniz halinde), doğum tarihi(belirtmeniz halinde), 
·         Yapacağınız işlemlere ilişkin bilgiler: müşteri ve sipariş numaraları, fatura ve fişler, daha önceki alışverişlerinize ait işlem geçmişiniz, ödeme bilgileriniz ile ödeme yöntem bilgileriniz,
·          İşlem gerçekleştirilen cihaza ilişkin bilgiler: IP adresi, çerezler, erişim kayıtları, erişen cihaz bilgileri, aracı internet site veya platform bilgisi, 
Öneri ve şikayet ve yazışmalara ilişkin bilgiler: çağrı merkezimizle yapacağınız görüşmelere ait ses kayıtları, mail ve internet sitesi üzerinden bizlerle yapacağınız yazışmalarınız
 fantezidukkanim.com’un şirketimizin kişisel verileri toplamasının yasal dayanağı nedir ?
Müşterilerimizin kişisel verilerinin kullanılması konusunda çeşitli kanunlarda düzenlemeler bulunmaktadır. En başta KVKK ile kişisel verilerin korunması esasları belirlenmiştir. Ayrıca 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun da kişisel verilerin korunmasına ilişkin hüküm içermektedir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri yoluyla da kişisel verilerin korunması için bazı hallerde cezai yaptırımlar öngörülmüştür. Diğer yandan, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nden doğan yükümlülüklerimizin ifası amacıyla verilerin toplanması ve kullanılması gerekmektedir.
fantezidukkanim.com şirketimiz kişisel verilerin toplanmasında hangi yöntemleri kullanıyor?
Kişisel verilerimiz şirketimiz tarafından kısmi veya tam otomatik yollarla ya da veri kayıt sistemimize dahil edilmek üzere otomatik olmayan yollarla kayıt edilmekte, şirketimizle yapacağınız alış-veriş ilişkisi veya üyelik ilişkisi kapsamında internet sitesi, e-posta, çağrı merkezi, posta, tebligat gibi elektronik ve fiziki ortamlarda toplanmakta ve işlenmektedir. 
www.fantezidukkanim.com web sitesinden işlem yapan müşterilerimizin verdikleri veriler, müşterilerimizin rızaları ve mevzuat hükümleri uyarınca fantezidukkanim.com şirketimiz tarafından işlenmektedir. fantezidukkanim.com’ a Şirketimize ait olan www.fantezidukkanim.com web sitesi çerez (cookie) kullanan bir sitedir. Çerez; kullanılmakta olan cihazın internet tarayıcısına ya da sabit diskine depolanarak söz konusu cihazın tespit edilmesine olanak tanıyan, çoğunlukla harf ve sayılardan oluşan bir dosyadır. Şirketimiz, www.fantezidukkanim.com ziyaretçilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metninde belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gezinme bilgilerinizi toplayacak, işleyecek, üçüncü kişilerle paylaşacak ve güvenli olarak saklayacaktır. www.fantezidukkanim.com çerezleri; günlük dosyaları, boş gif dosyaları ve/veya üçüncü taraf kaynakları yoluyla topladığı bilgileri tercihlerinizle ilgili bir özet oluşturmak amacıyla depolar. www.fantezidukkanim.com size özel tanıtım yapmak, promosyonlar ve pazarlama teklifleri sunmak, web sitesinin içeriğini size göre iyileştirmek ve/veya tercihlerinizi belirlemek amacıyla; site üzerinde gezinme bilgilerinizi ve/veya site üzerindeki kullanım geçmişinizi izleyebilmektedir. Şirketimiz www.fantezidukkanim.com’da çevrimiçi ve çevrimdışı olarak toplanan bilgiler gibi farklı yöntemlerle veya farklı zamanlarda site üzerinde sizden toplanan bilgileri eşleştirebilir ve bu bilgileri üçüncü taraflar gibi başka kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabilir. www.fantezidukkanim.com mobil uygulamasında oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktadır. Oturum kimliği çerezi, tarayıcınızı kapattığınızda sona erer. Kalıcı çerez ise sabit diskinizde uzun bir süre kalır. İnternet tarayıcınızın "yardım" dosyasında verilen talimatları izleyerek veya "www.allaboutcookies.org" veya "www.youronlinechoices.eu" adresini ziyaret ederek kalıcı çerezleri kaldırabilir ve hem oturum çerezlerini hem de kalıcı çerezleri reddedebilirsiniz. Kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddederseniz, web sitesini kullanmaya devam edebilirsiniz fakat web sitesinin, tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz veya erişiminiz sınırlı olabilir.
İnternet sitesi çerezleri nasıl kullanılmaktadır?
www.fantezidukkanim.com çerezleri; yaptığınız tercihleri hatırlamak ve web sitesi kullanımınızı kişiselleştirmek için kullanır. Bu kullanım parolanızı kaydeden ve web sitesi oturumunuzun sürekli açık kalmasını sağlayan, böylece her ziyaretinizde birden fazla kez parola girme zahmetinden kurtaran çerezleri ve web sitesine daha sonraki ziyaretlerinizde sizi hatırlayan ve tanıyan çerezleri içerir.www.fantezidukkanim.com web sitesine nereden bağlandığınız, web sitesi üzerinde hangi içeriği görüntülediğiniz ve ziyaretinizin süresi gibi web sitesini nasıl kullandığınızın izlenmesi dahil olmak üzere; web sitesini nasıl kullandığınızı belirlemek için kullanır. www.fantezidukkanim.com web sitesindeki çerezler ilgi alanlarınıza ve size daha uygun içerik ve reklamları sunmak için reklam/tanıtım amacıyla kullanılır. Bu şekilde, web sitesini kullandığınızda size daha uygun içerikleri, kişiye özel kampanya ve ürünleri sunar ve daha önceden istemediğinizi belirttiğiniz içerik veya fırsatları bir daha sunmaz.
İnternet sitesi üçüncü taraf çerezlerini reklam ve yeniden hedefleme için nasıl kullanmaktadır?
www.fantezidukkanim.com web sitesi çerezleri ayrıca; arama motorlarını, web sitesi ve/veya web sitesinin reklam verdiği internet sitelerini ziyaret ettiğinizde ilginizi çekebileceğini düşündüğü reklamları size sunabilmek için "reklam teknolojisini" devreye sokmak amacıyla kullanabilir. Reklam teknolojisi, size özel reklamlar sunabilmek için web sitesine ve web sitesinin reklam verdiği web sitelerine/mobil uygulamalarına yaptığınız önceki ziyaretlerle ilgili bilgileri kullanır. Bu reklamları sunarken, web sitesinin sizi tanıyabilmesi amacıyla tarayıcınıza benzersiz bir üçüncü taraf çerezi yerleştirilebilir. İnternet tarayıcınızın "yardım" dosyasında verilen talimatları izleyerek veya "www.allaboutcookies.org" ya da "www.youronlinechoices.eu" adresini ziyaret ederek kalıcı çerezleri kaldırabilir ve hem oturum çerezlerini hem de kalıcı çerezleri reddedebilirsiniz.
fantezidukkanim.com şirketimiz kişisel verileri hangi amaçlarla kullanıyor?
fantezidukkanim.com, şirketimiz mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel bilgilerinizi kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir. Kişisel verileriniz şu amaçlarla kullanılmaktadır: Web sitesi/mobil uygulamalar üzerinden alışveriş yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek, iletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek, mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili müşterilerimiz ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek, elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek, mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek, kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek, müşterilerimize daha iyi bir alışveriş deneyimini sağlamak, "müşterilerimizin ilgi alanlarını dikkate alarak" müşterilerimizin ilgilenebileceği ürünlerimiz hakkında müşterilerimize bilgi verebilmek, kampanyaları aktarmak, müşteri memnuniyetini artırmak, web sitesi ve/veya mobil uygulamalardan alışveriş yapan müşterilerimizi tanıyabilmek ve müşteri çevresi analizinde kullanabilmek, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek, anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından müşterilerimize öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizi bilgilendirebilmek, hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek. 
fantezidukkanim.com şirketimiz kişisel verilerinizi nasıl koruyor?
fantezidukkanim.com ile paylaşılan kişisel veriler, fantezidukkanim.com gözetimi ve kontrolü altındadır. fantezidukkanim.com yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. Bu konudaki yükümlülüğümüzün bilincinde olarak veri gizliliğini konu alan uluslararası ve ulusal teknik standartlara uygun surette periyodik aralıklarda sızma testleri yaptırılmakta ve bu kapsamda veri işleme politikalarımızı her zaman güncellediğimizi bilginize sunarız.
fantezidukkanim.com şirketimiz kişisel verilerinizi paylaşıyor mu?
Müşterilerimize ait kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, müşterilerin izni çerçevesinde gerçekleşmekte ve kural olarak müşterimizin onayı olmaksızın kişisel verileri üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. Bununla birlikte, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır. Ayrıca, taahhüt ettiğimiz hizmetleri sağlayabilmek ve verilen hizmetlerin kalite kontrolünü yapabilmek için anlaşmalı üçüncü kişilere kişisel veri aktarımı yapılmaktadır. Ödeme yapılırken kullanılan ödeme alt yapısına bağlı olarak ödeme işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi amacı ile aracı üçüncü kişiler ile ödemeye ilişkin bilgiler paylaşılmaktadır. Ürün ve hizmetin müşterilerimize teslimi için adres, ad, soyad, telefon numarası türevi teslimata ilişkin kişisel verileriniz teslimatın sağlanması amacı ile kargo firmaları ilse paylaşılmaktadır. İletişim izni vermeleri halinde, sipariş durumlarının takibi için müşterilere SMS, mail kanalıyla veya başkaca bir kanalla ileti gönderilmesi nedeniyle kullanılan iletişim alt yapısına bağlı olarak iletişim alt yapı hizmetini sunan üçüncü kişiler ile telefon, mail, ad, soyad türevi iletişimde kullanılması gereken bilgileri paylaşmaktayız. Müşterilerimizin siparişlerine ilişkin muhasebe işlemleri ile fatura, fiş düzenlenmesi işlemleri kapsamında ad, soyad, adres, sipariş bilgileri türevi bilgileri muhasebe ve faturalandırma hizmeti sağlayan üçüncü kişiler ile paylaşmaktayız. Şirketimiz bünyesinde işlenen kişisel verilerimiz şirket çalışanları ile işleri kapsamında veriye ulaşım gereklilikleri bulunduğu ölçüde paylaşılmaktadır.  Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır. Bununla birlikte, kişisel verileri alan üçüncü kişinin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden fantezidukkanim.com şirketimiz sorumlu değildir. Kişisel verileriniz fantezidukkanim.com' un hissedarlarıyla, doğrudan/dolaylı Sürat Kargo/yurtdışı iştiraklerimize, faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız program ortağı kurum, kuruluşlarla, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız Sürat Kargo/yurtdışı kişi ve kurumlarla, müşterilerimize ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz Sürat Kargo/yurtdışındaki kuruluşlarla, Bankalar Sürat Kargo Kart Merkeziyle, anlaşmalı olduğumuz bankalarla ve sizlere daha iyi hizmet sunabilmek ve müşteri memnuniyetini sağlayabilmek için çeşitli pazarlama faaliyetleri kapsamında Sürat Kargo ve yurtdışındaki çeşitli ajans, reklam şirketleri ve anket şirketleriyle ve Sürat Kargo/yurtdışı diğer üçüncü kişilerle ve ilgili iş ortaklarımızla paylaşılabilmektedir. Şirketimizin bayileri ve sanal pazaryerleri aracılığıyla yapılan alış-verişlerde kişisel verileriniz bayi ve aracı sanal pazaryerleri ile paylaşılabilmektedir.
Kişisel verilerin korunması kanunundan doğan haklarınız nelerdir ?
KVKK uyarınca kişisel verilerinizin;
1. İşlenip işlenmediğini öğrenme, 
2. İşlenmişse bilgi talep etme, 
3. İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
4. Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
5. Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
6. KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, 
7. Aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan 5. ve 6. maddeler uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme 
8. işlenen verilerin Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme 
9. KVKK'ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.
Kişisel verilerle ilgili mevzuat değişikliklerinden nasıl haberdar olabilirim?
KVKK uyarınca sahip olduğunuz haklar fantezidukkanim.com' un şirketimizin yükümlülükleridir. Kişisel verilerinizi bu bilinçle ve mevzuatın gerektirdiği ölçüde işlediğimizi, yasal değişikliklerin olması halinde sayfamızda yer alan bu bilgileri yeni mevzuata uygun güncelleyeceğimizi, yapılan güncellemeleri de bu sayfa üzerinden her zaman kolaylıkla takip edebileceğinizi size bildirmek isteriz.
Verinin güncel ve doğru tutulduğundan nasıl emin olabilirim?
KVKK'nın 4. maddesi uyarınca fantezidukkanim.com' un şirketimizin kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda fantezidukkanim.com'un şirketimizin yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için müşterilerimizin fantezidukkanim.com şirketimiz ile doğru ve güncel verilerini paylaşması gerekmektedir. Verilerinizin herhangi bir surette değişikliğe uğraması halinde aşağıda belirtilen iletişim kanallarından bizimle iletişime geçerek verilerinizi güncellemenizi rica ederiz
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Sizlere en iyi alışveriş deneyimini sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için Kvkk sözleşmesini inceleyebilirsiniz.